Posts tagged czyn ciągły

Posiadanie w czynie ciągłym

Regulacje prawa karnego stanowią system naczyń połączonych – nie mogą być tworzone w izolacji. Brak uwzględnienia szerszego kontekstu przy stanowieniu pozakodeksowych przepisów penalnych prowadzić może do absurdalnych rezultatów. Przykładowo może okazać się, że wielokrotne posiadanie nieznacznych ilości środka odurzającego zostanie potraktowane jako jeden czyn ciągły posiadania ilości znacznych. Pewnym pomysłem na wybrnięcie z takiej sytuacji może być skorzystanie z nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Więcej