Posts tagged Art. 63 u.p.n.

Kiedy konopia zaczyna być inna, niż włóknista

Definicja konopi innych niż włókniste, zawarta w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii bazuje na kryterium stężenia THC. Owo stężenie ma jednak charakter dynamiczny i zmienia się w miarę wzrostu rośliny. Rodzi to istotne problemy praktyczne, związane w wyznaczeniem granic między dokonaniem, usiłowaniem, a niekaralnym przygotowaniem do przestępstwa z art. 63 u.p.n.

Więcej