Posts tagged art. 165 k.k.

Substancje spoza listy na cenzurowanym

Definicja narkotyków, obowiązująca na gruncie polskiego prawa, ma charakter ułomny. Nie nawiązuje do cech substancji bądź wiązań bazowych, ale odwołuje się do listy środków, na bieżąco uzupełnianej rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Rozwiązanie takie ma charakter reaktywny: najpierw na rynku pojawia się nowy typ substancji o właściwościach narkotycznych, a dopiero potem zostaje ona ujęta w ministerialnym wykazie. Do tego momentu jej posiadanie bądź sprzedaż nie jest karalna na podstawie u.p.n. Nie oznacza to jednak, że zachowanie takie nie może zostać uznane za przestępstwo na podstawie innych przepisów.

Więcej