Posts Published by Dominik Zając

doktor prawa, specjalizujący się w prawie karnym

Substancje spoza listy na cenzurowanym

Definicja narkotyków, obowiązująca na gruncie polskiego prawa, ma charakter ułomny. Nie nawiązuje do cech substancji bądź wiązań bazowych, ale odwołuje się do listy środków, na bieżąco uzupełnianej rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Rozwiązanie takie ma charakter reaktywny: najpierw na rynku pojawia się nowy typ substancji o właściwościach narkotycznych, a dopiero potem zostaje ona ujęta w ministerialnym wykazie. Do tego momentu jej posiadanie bądź sprzedaż nie jest karalna na podstawie u.p.n. Nie oznacza to jednak, że zachowanie takie nie może zostać uznane za przestępstwo na podstawie innych przepisów.

Więcej

Kiedy konopia zaczyna być inna, niż włóknista

Definicja konopi innych niż włókniste, zawarta w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii bazuje na kryterium stężenia THC. Owo stężenie ma jednak charakter dynamiczny i zmienia się w miarę wzrostu rośliny. Rodzi to istotne problemy praktyczne, związane w wyznaczeniem granic między dokonaniem, usiłowaniem, a niekaralnym przygotowaniem do przestępstwa z art. 63 u.p.n.

Więcej

Nielegalne źródło – niekaralne posiadanie

Od jakiegoś czasu w kraju nad Wisłą dostępne są produkty konopi innych niż włókniste, przeznaczone do użytku medycznego. Ich cena jest dość wysoka, zaś apteki nie zawsze dysponują odpowiednim asortymentem. Stan taki może nakłaniać osoby zainteresowane nabyciem specyfików do kroków zgoła niestandardowych. Czy w takiej sytuacji dojdzie do karalnego posiadania narkotyku?

Więcej

Posiadanie w czynie ciągłym

Regulacje prawa karnego stanowią system naczyń połączonych – nie mogą być tworzone w izolacji. Brak uwzględnienia szerszego kontekstu przy stanowieniu pozakodeksowych przepisów penalnych prowadzić może do absurdalnych rezultatów. Przykładowo może okazać się, że wielokrotne posiadanie nieznacznych ilości środka odurzającego zostanie potraktowane jako jeden czyn ciągły posiadania ilości znacznych. Pewnym pomysłem na wybrnięcie z takiej sytuacji może być skorzystanie z nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Więcej